prawo1

Komornik Karol Chrostek jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Kancelaria zatrudnia młodą, wykształconą i zaangażowaną kadrę, dzięki której możemy sprawnie i szybko podejmować czynności egzekucyjne.
Wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej Komornika Karola Chrostka w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego gwarantuje fachowość, sprawność oraz szybkość wykonywania czynności egzekucyjnych.
Personel Kancelarii z przyjemnością udzieli wyjaśnień dotyczących czynności egzekucyjnych. Wszystkie informacje są bezpłatne, zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią, celem szybkiego oraz bezproblemowego przeprowadzenia postępowania.

Kancelaria posiada całkowitą funkcjonalność w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Karol Chrostek w związku m.in. z bezpośrednią dostępnością kancelarii do elektronicznych systemów, w tym CEPIK, OGNIVO, ZUS-PUE, E-PESEL, EKW podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika na podstawie art. 8012 Kpc.

  • • CEPIK- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • • OGNIVO- informacja o rachunkach bankowych dłużnika
  • • ZUS-PUE- informacja dot. miejsca zatrudnienia dłużnika,rachunków bankowych oraz adresów zamieszkania dłużnika
  • • E-PESEL - informacja dot. aktualnego adresu zamieszkania dłużnika
  • • EKW - Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych

Kontakt WIERZYCIELA z KANCELARIĄ jest również realizowany za pomocą modułu Monitor Postępowania Egzekucyjnego, system ten pozwala na bezpośredni dostęp przez wierzyciela do informacji w prowadzonym dla niego postępowaniu.

 centralnaewidencja  ognivo1   E-PESEL    epu

puezus       cbkw

Informujemy, że Kancelaria może przyjmować wnioski z wyboru komornika (art. 8 ustawy o Komornikach).