prawo1

Dłużnik może ustalić aktualny stan zadłużenia – na podstawie pism otrzymanych od Komornika lub kontaktując się z kancelarią.

Spłaty całości zadłużenia dokonać można – na poczcie lub przelewem z rachunku bankowego dłużnika na rachunek urzędowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nysie Karola Chrostka o nr 74 1600 1462 1819 9063 6000 0001 w tytule przelewu podając sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej oraz imię i nazwisko dłużnika.

Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacić od razu całości zadłużenia, może uzgodnić spłatę w ratach.

UWAGA: spłata zadłużenia w częściach nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego – wierzyciel może żądać dokonania dalszych czynności, w tym dokonania zajęć w miejscu zamieszkania dłużnika.

Przejdź do strony banku :

on ab   on as   on d   on g   on h

on i   on ib   on l   on m   on me

 on n   on o   on p   on ps  on u

on w  on wc    on wd   on wg   on wi

 on wm   on wr